Super User  

Opis poszczególnych zajęć grupowych znajduje się na panelu po prawej stronie.

 
Super User  

DIAGNOZY

DIAGNOZA ZABURZEŃ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Składa się z trzech spotkań oraz omówienia diagnozy. Na pierwszym spotkaniu terapeuta przeprowadza obszerny wywiad z rodzicem (trwający ok. 50 minut). Ponadto rodzic dostaje do wypełnienia kwestionariusz sensomotoryczny. Drugie i trzecie spotkanie odbywa się z dzieckiem i terapeutą. Podczas spotkań wykonuje się testy i obserwacje z zakresu integracji sensorycznej.

 

DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA

Diagnoza obejmuje badanie stanu i sprawności aparatu artykulacyjnego, funkcji połykowej, oddechowej, badanie słuchu fonematycznego, pamięci słuchowej, kinestezji mowy (czucia ułożenia narządów mowy właściwego poszczególnym głoskom), płynności mowy i prozodii mowy (rytmu, melodii, akcentu), badanie emisji głosu oraz ocenę funkcji głosowej.

 

DIAGNOZA FIZJOTERAPEUTYCZNA

Diagnoza dzieci i niemowląt z zakresu rehabilitacji obejmuje ocenę jakości wzorców ruchowych, postawy i stóp, ocenę odruchów niemowlęcych oraz motoryki spontanicznej.

 

M-CHAT-RF NARZĘDZIE OCENIAJĄCE RYZYKO AUTYZMU DLA DZIECI W WIEKU 16-30 MIES.

M-CHAT-RF jest dwustopniowym narzędziem przesiewowym, przy pomocy którego można ocenić ryzyko wystąpienia autyzmu jako niskie, średnie lub wysokie.

 

FUNKCJONALNA DIAGNOSTYKA ROZWOJOWA DLA DZIECI W WIEKU OD 3 DO 6 LAT

Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa jest metodą diagnostyczną opierającą się na obserwacji, analizie i interpretacji zachowania dziecka. Diagnoza umożliwia wykrycie zaburzeń, opóźnień i deficytów w zakresie rozwoju mowy, funkcji manualnych, logice, inteligencji wzrokowej, rozumieniu liczb.

 

DIAGNOZA PEDAGOGICZNA

Diagnoza dysleksji, dysortografii, dysgrafii i dyskalkulii (lub ryzyka wystąpienia tych problemów) to badanie złożonych procesów poznawczych, które wpływają na umiejętność pisania i czytania. Podczas diagnozy badany jest poziom inteligencji ogólnej, pamięć wzrokowa i słuchowa, percepcja wzrokowa i słuchowa, koordynacja wzrokowo-ruchowa, sprawność manualna, koncentracja uwagi.

 
Super User  

CO TO WŁAŚCIWIE JEST COACHING?

Coaching jest procesem, ktory poprzez różnorodne działania wspomaga wyznaczanie sobie konkretnych i realnych celów, a następnie wspiera nas podczas ich realizacji. Coaching to ciągle uczenie się, które pomaga w lepszym poznawaniu samego siebie i swoich możliwości.

Zadaniem coacha nie jest wskazywanie nam drogi i podawanie gotowych rozwiązań tylko nakierowanie nas na nie przy pomocy odpowiednio zadanych pytań i przy użyciu odpowiednio dobranych narzędzi. Wszystko to ma na celu skłonić nas do autorefleksji, zajrzenia w głąb siebie i poszukania rozwiązań w nas samych.

 

COACHING RODZICIELSKI

Świadome rodzicielstwo to ciężka praca skoncentrowana na nieustannym dążeniu do pogłębiania świadomości emocjonalnej oraz szczerym pragnieniu bycia sprawiedliwym rodzicem.

Coaching rodzicielski opiera się na wyznaczaniu celów i wspólnym dążeniu do ich osiągnięcia. Wspiera naturalny rozwój dziecka w taki sposób aby potrafiło samodzielnie decydować o swoim życiu, a nie wciąż rywalizowało czy porównywało się z innymi oraz warunkowało swoje decyzje od wygranych lub przegranych.

 
Super User  

CYKL WARSZTATÓW DLA RODZICÓW

 

SPRAWNA KOMUNIKACJA – UDANA RELACJA

Celem warsztatów jest poszerzanie wiedzy w zakresie komunikacji z dziećmi. Wykorzystanie odpowiednich narzędzi i ćwiczeń pomoże w budowaniu otwartej, szczerej oraz pełnej wzajemnego szacunku relacji, która będzie oparta na obustronnie akceptowanych zasadach rodzic-dziecko.

 

BYĆ MAMĄ

Warsztaty przeznaczone są dla przyszłych mam oraz mam dzieci do 2 roku życia. Zajęcia praktyczne obejmują pokaz pielęgnacji, zabawy oraz stymulacji rozwoju, które pomogą w wychowywaniu szczęśliwego dziecka.

 
Super User  

BADANIE PRZY POMOCY PODOSKOPU

Podoskop służy badaniu „statycznego” stóp pacjenta oraz oceny wad stopy poprzez metodę odbicia lustrzanego. Przy pomocy podoskopu można badać stopy u dzieci, młodzieży i dorosłych. Odzwierciedlenie kształtu stopy, jej funkcji w trakcie obciążania daje wiele podstawowych informacji niezbędnych w trakcie diagnozowania i leczenia wszelkich schorzeń. Umożliwia właściwą ocenę kształtu stopy, obecności zgrubień na skórze, odcisków i sposobu obciążania palców stopy, przodostopia, śródstopia i pięt. Badając podoskopem uzyskać można informacje dotyczące obciążeń poszczególnych powierzchni stopy, wykryć nieprawidłowości budowy stopy i wdrożyć w odpowiednim czasie stosowną profilaktykę.