TERAPIA CZASZKOWO-KRZYŻOWA

Terapeuta pracując na systemie czaszkowo-krzyżowym za pomocą bardzo lekkiego dotyku obserwuje nieprawidłowe napięcia tkanki w czaszce, kręgosłupie i oponie twardej, czyli pośrednio w całym ciele.

Poprzez delikatną manipulację i ucisk (pacjent nie musi być rozebrany) terapeuta równoważy i rozluźnienia struktury łączno-tkankowe, których napięcie może przysporzyć wiele kłopotów zdrowotnych.

Istotą terapii jest założenie, że w każdym nawet najbardziej okaleczonym i obarczonym chorobami organizmie istnieją mechanizmy kompensacyjne, które można zmobilizować. Stąd możliwość pracy z pacjentem w każdym wieku – od okresu noworodkowego, aż po wiek podeszły.

Podstawy tej terapii oparte są na anatomii i fizjologii. W tej terapii wykorzystujemy trzy fizjologiczne rytmy naszego organizmu: rytm bicia serca(puls), rytm oddechowy i rytm kranialny (tętnienia płynu mózgowo-rdzeniowego). Jej holistyczne działanie na organizm wykorzystuje zdolności samoregulacji.

Ważniejsze wskazania do terapii to:

- zaburzenia snu,

- autyzm,

- MPDz,

- nadpobudliwość u dzieci,

- zaburzenia koncentracji i kłopoty z uczeniem się u dzieci,

- niektóre rodzaje bezpłodności,

- depresja poporodowa,

- urazy okołoporodowe matki i płodu,

- zaburzenia nastroju i przemęczenie,

- nerwice,

- dolegliwości kręgosłupa i stawów obwodowych,

- bóle głowy i migreny,

- chroniczne zmęczenie,

- nerwobóle,

- stany pourazowe (złamania, skręcenia, zwichnięcia).

Brak koncentracji u dzieci, zaburzenia snu, nadpobudliwość, tiki nerwowe, problemy ze ssaniem, żuciem, połykaniem, mogą wynikać m.in. z nieprawidłowego położenia kości i powiązanymi z nią strukturami w obrębie układu mięśniowego. Zaburzenia tych struktur mogą spowodować objawy chorobowe typu: alergia, zez, problemy oralne.

Dzieci ze specjalnymi potrzebami zdecydowanie lepiej funkcjonują po zabiegach terapii czaszkowo- krzyżowej. Jako, że terapia ta dotyczy całego organizmu człowiekia, zauważalne zmiany występują po terapii w obrębie układu nerwowego, mięśniowego, trawiennego, wydalniczego. Poprawę można zauważyć w zakresie:

- obniżenia nerwowości i nadpobudliwości,

- poprawy koncentracji i pamięci,

- poprawy jakości snu,

- lepszej motoryki,

- zmniejszeniem występowania tików nerwowych,

- zmniejszeniem występowania bólu głowy i bólu mięśniowego,

- wzrostem odporności,

- poprawy perystaltyki jelit,

- poprawy napięcia mięśniowego,

- zmniejszenie ilości napadów padaczki,

- zmniejszenie nawracających zapaleń uszu i zatok,

- zmniejszenie wady zgryzu i zgrzytania zębami.

Dzieci, które jednocześnie poddawane są terapii czaszkowo – krzyżowej i innej terapii np.: logopedycznej i Integracji Sensorycznej, mają tendencję do szybszej poprawy i trwalszych efektów w stosunku do rówieśników, którzy nie byli poddawani terapii cranio-sakralnej.

Przeciwskazania:

- ostre stany wymagające pilnej interwencji lekarskiej,

- świeże urazy wymagające zaopatrzenia medycznego,

- aktywne fazy schorzeń psychicznych.