Konsultacje pychologiczne

Psycholog dziecięcy pomaga rodzicom w spojrzeniu na świat oczami dziecka. Jeżeli masz problem z dzieckiem, które jest agresywne, kłamie, nie chce się samo bawić, ma kłopoty z nawiązaniem relacji, jest nadpobudliwe lub ma problemy w nauce to psycholog może pomóc Ci w rozwiązaniu tych problemów.

Głównym zadaniem psychologa dziecięcego jest rozpoznanie najważniejszych potrzeb dziecka, dlatego też pierwsze spotkania służą pełnej diagnozie. Diagnozę przeprowadza się w różnym zakresie jak na przykład ocena poziomu intelektualnego dziecka, określenie jego potrzeb emocjonalnych, identyfikacja obszarów zaburzeń.

Po ustaleniu diagnozy psycholog dziecięcy określa sposoby leczenia, udziela pomocy w rozwiązywaniu problemów, kieruje na terapię. Każde spotkanie poświęcone jest nie tylko pracy z dzieckiem, ale i rodzicom, którym przedstawiane są postępy w terapii, wyniki dodatkowych badań, zalecenia do dalszej pracy z dzieckiem w domu.

Wskazania do konsultacji psychologicznej:

-  Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi (ADHD),

-  Specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych (dysleksja, dysortografia, dyskalkulia),

-  Zaburzeń obsesyjno – kompulsywne,

-  Zaburzenia emocjonalne,

-  Zachowania agresywne,

-  Zaburzenia adaptacyjne,

-  Autyzm,

-  Zaburzenia lękowe,

 

-  Niepełnosprawność intelektualna.