Super User  

TERAPIA JEDZENIA

Terapia dla dzieci prezentujących trwały, negatywny wzorzec odmowy jedzenia. Terapię prowadzimy w ujęciu sensoryczno-motorycznym.

Celem terapii jest:

- niwelowanie lęku przed jedzeniem,

- oswajanie pokarmów,

- rozszerzanie repertuaru pokarmowego dziecka.

Terapia poprzedzona jest diagnozą wybiórczości pokarmowej.

 
Super User  

LECZENIE WAD POSTAWY I SKOLIOZ WG METODY FITS

FITS jest koncepcją autorską, która może być stosowana jako samodzielny system korekcji skolioz, wspomaganie leczenia gorsetowego, przygotowanie dzieci do zabiegu operacyjnego, a także korekcja obręczy barkowej i miednicznej po zabiegach operacyjnych.

Biorąc pod uwagę dysfunkcje jakie towarzyszą skoliozie, autorzy koncepcji proponują indywidualnie dostosowany program ćwiczeń w zależności od wielkości kąta skrzywienia oraz od wyniku badania klinicznego pacjenta. Na tej podstawie wyznacza się cele ogólne i szczegółowe terapii.


Koncepcja FITS obejmuje trzy istotne etapy terapii:

  • Badanie klasyczne oraz badanie wg koncepcji FITS
  • Przygotowanie struktur mięśniowo-powięziowych ograniczających ruch korekcyjny, poprzez zastosowanie różnych technik energizacji mięśni
  • Budowanie nowych korekcyjnych wzorców postawy w pozycjach funkcjonalnych oraz ich stabilizowanie

 

Główne założenia koncepcji FITS:

  • Uświadomienie dziecku istniejącej deformacji kręgosłupa i tułowia, oraz wskazanie kierunku korekcji skoliozy
  • Relaksacja struktur mięśniowo-powięziowych ograniczających trójpłaszczyznowy ruch korekcyjny
  • Poprawa segmentalnej kifotyzacji kręgosłupa piersiowego
  • Nauka prawidłowego obciążania stóp w celu poprawy ustawienia miednicy i równomiernego obciążania kończyn dolnych
  • Wzmocnienie siły mięśni dna miednicy oraz krótkich rotatorów kręgosłupa w celu poprawy stabilizacji dolnego tułowia
  • Nauka prawidłowego shiftu kręgosłupa w płaszczyźnie czołowej dla korekcji łuku pierwotnego ze stabilizacją (bądź utrzymaniem w korekcji) łuku wtórnego
  • Torowanie prawidłowego trójpłaszczyznowego oddechu korekcyjnego w pozycjach fizjologicznych
 
Super User  

Emocjonki przeznaczone są dla dzieci w wieku od 4 do 8 lat.

Warsztaty odbywają się w poniedziałki i wtorki od godziny 15:40 do 19:00.

Dzieci dobierane są wiekowo w grupy 2-4 osobowe.

Prowadzącą warsztaty jest p. Marta Gajb-Prusaczyk.

 
Jomla  

ZAJĘCIA GRUPOWE

Masaż Shantala (0-1 rok)

cykl 3 spotkań/

1 spotkanie 1,5 godz.

350 zł/ 3 spotkania

Rozwijanki (2-4 lat)

1 spotkanie/ 50 min

40 zł

Emocjonki (4-7 lat)

1 spotkanie/ 50 min

40 zł

Mindfullnes –

trening uważności (7-13 lat)

1 spotkanie/ 50 min

40 zł

TUS – Trening umiejętności społecznych (4-18 lat)

1 spotkanie/ 50 min

40 zł

Szachy (4-18 lat)

1 spotkanie/ 50 min

75 zł / 3 spotkania

 

INTEGRACJA SENSORYCZNA

Terapia

1 spotkanie/ 50 min

80 zł

Diagnoza

3 spotkania/ 50 min

300 zł/ z opisem

240 zł/ bez opisu

 

WYBIÓRCZOŚĆ POKARMOWA

Terapia

1 spotkanie/ 50 min

80 zł

Diagnoza

3 spotkania/ 50 min

240 zł

 

NEUROLOGOPEDIA

Terapia

1 spotkanie/ 50 min

80 zł

Diagnoza

1 spotkanie/ 50 min

80 zł

 

REHABILITACJA

Bobath

1 spotkanie/ 50 min

80 zł

FITS – terapia skolioz

1 spotkanie/ 50 min

80 zł

Funkcjonalna osteopatia i integracja

1 spotkanie/ 50 min

80 zł

PNF

1 spotkanie/ 50 min

80 zł

Funkcjonalna stabilizacja kręgosłupa

1 spotkanie/ 50 min

80 zł

Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych dr. Masgutowej

 

1 spotkanie/ 50 min

80 zł

Masaż klasyczny, tensegracyjny, tkanek głębokich, Shantala

1 spotkanie/ 50 min

80 zł

Terapia krzyżowo-czaszkowa

1 spotkanie/ 50 min

80 zł

Trójwymiarowa manualna terapia stóp

1 spotkanie/ 50 min

80 zł

Globalna terapia stóp

1 spotkanie/ 50 min

80 zł

 

BIOFEEDBACK

Terapia

1 spotkanie/ 50 min

80 zł

Diagnoza/ wywiad

1 spotkanie/ 50 min

80 zł

 

TERAPIA PEDAGOGICZNA

Terapia

1 spotkanie/ 50 min

80 zł

Diagnoza

1 spotkanie/ 50 min

80 zł

 

TERAPIA RĘKI

Terapia

1 spotkanie/ 50 min

80 zł

Diagnoza

1 spotkanie/ 50 min

80 zł

 

TRENING SŁUCHOWY - TOMATIS

Diagnoza

1 spotkanie/ 60 min

60 zł

Terapia

I etap

II, III oraz kolejne etapy60 min

21,5 godzin

26 godzin50 zł

1075 zł

1300 zł


 

INDYWIDUALNA STYMULACJA SŁUCHU – JOHANSEN

Diagnoza

Roczna terapia
1 spotkanie/ 50 min

5 spotkań
100 zł

500 zl
Terapia

Roczna terapia

1 płyta na 8 tygodni

5 płyt

180-200 zł

900-1000 zł

 

BADANIE RYZYKA ZABURZEŃ AUTYZMU

Diagnoza

1 spotkanie/ 50 min

80 zł

 

COACHING RODZICIELSKI

Konsultacja

1 spotkanie/ 50 min

70 zł

 

 

 

 
Super User